ၿမတ္စြာဘုရားအား ကန္ေတာ႔ပါ၏

27 Dec 2012

ေပ်ာ္တစ္လွည့္.မေပ်ာ္တလွည့္.ရဲ့....အခ်စ္ျငီးေငြ႔သံ

 

မ်က္ႏွာလႊဲလုိက္ရုံနဲံ....မင္းကုိ....မျမင္ရေတာ့ဘူးဆုိရင္...ငါ့မ်က္ႏွာကုိ..အခါခါလႊဲပစ္လုိက္ခ်င္ပါရဲ့..
ေက်ာခုိင္းလုိက္ရုံနဲ့..မင္းကုိ..သတိမရေတာ့ဘူးဆုိရင္..အခါခါ..ေက်ာခုိင္း..အခါခါ..ထြက္ေျပး...ဒါေပမဲ့ကြာ..မ်က္စိစုံမွိတ္.
အရိပ္၀ေနတဲ့...အာရုံထဲ့မွာ..အျမတမ္းလာ..ျပဳစားညွာ..ေျခြ..စုိးမုိးေနလုိ႔ဘဲ..ဘယ္ေျမကို..နင္းရမလဲေကာင္းကင္..
တစ္ခုတည္းရဲ့ေအာက္မွာ.တစ္ေယာက္တစ္ေနရာဆီရွိေနၾကရတဲ့..ခ်စ္သူေဟာင္းေတြေလ.ဘာပဲလုပ္လုပ္..အရုပ္တစ္ရုပ
လုိ..ေနထုိင္မွဳမ်ိဳးနဲ့..မင္းကုိ..ေမွ်ာ္ကုိးေစာင့္စားခဲ့တာမ်ားလား..မင္းမသိဘူးလားကြယ္..ရင္နီးစပ္ခဲ့တဲံ..အရိပ္
အျဖစ္..မင္းရဲ့ေန႔သစ္ေတြအတြက္...ငါ့ခ်စ္ျခင္းေတြ.
ရွင္သန္ပါေစ....
                                              ေမးထဲ့ေရာက္လို့ျပန္မွ်ေ၀လိုက္တာေနာ္

No comments:

Post a Comment

မန္းဘာ၀င္ရန္